Důležitá informace - Návod

ELEKTRICKÁ SOLNÁ LAMPA –

Návod k použití

Pozitivní účinek solné lampy Krystal elektrické solné lampy pochází z čistě přírodních solných ložisek. Solné lampy jsou zdrojem záporných iontů, které vylepšují ovzduší místnosti.

Odborníci Feng Shui je nazývají „vitamíny vzduchu“. Stejné záporné ionty se nacházejí i v ovzduší na horách, u moře či v blízkosti vodopádů. Přítomnost těchto iontů v ovzduší působí příznivě na lidský organismus i duševní harmonii člověka. Odborníci Feng Shui doporučují používat solné lampy v interiérech, pro zvýšení pozitivní energie v místnosti. Feng Shui doporučuje umístit solnou lampu zejména v uzavřených místnostech, kde se nachází elektrické spotřebiče (počítače, televizory,...). Je vhodná pro kanceláře i váš domov. Doma jsou vhodné pro obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje. Solné lampy vytvářejí obdobné složení vzduchu jaké je na horách či u moře. Proto jsou doporučovány odborníky jak klasické, tak tradiční čínské medicíny. Solné lampy působí příznivě na zlepšení tělesného i duševního stavu člověka, je vhodná i pro alergiky, astmatiky, při potížích a nemocích dýchacího ústrojí. Solné lampy se doporučují používat i pro snížení pocitu únavy a stresu.

 Použití

 Solná lampa působí příznivě na člověka i bez rozsvícení. Rozsvícením se pozitivní účinky zvýší. Upozornění Solné krystaly mají přírodní tendenci vstřebávat vodní vlhkost ze vzduchu. Nedoporučujeme používat solné kameny ve vlhkých prostorách.

Údržba

 Prach ze solné lampy můžete opatrně vysát či utřít suchým hadříkem. Vždy vytáhněte zástrčku lampy ze zásuvky před jeho čištěním!

Bezpečnostní upozornění

 • Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
 • Chraňte el. kabel před kontaktem s vodou či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem!
 • Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. kabel. El. kabel nesmí vést přes ostré hrany.
 • Nemanipulujte s lampou, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
 • Ujistěte se, že je lampa umístěna na pevné, rovné ploše.
 • Nepoužívejte lampu venku.
 • Lampa je určena pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
 • Nikdy nenechávejte lampu bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě. • Chraňte lampu před vlhkem a mokrem.
 • Chraňte lampu před působením extrémních teplot.
 • Chraňte lampu před působením přímého slunečního záření.
 • Lampu neponořujte do vody.
 • Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel.
 • Vždy vytáhněte zástrčku lampy ze zásuvky před jeho čištěním!
 • Nepoužívejte lampu, pokud jeví známky jakéhokoli poškození.
 • Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.
 • Nikdy lampu nerozebírejte.
 • Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.
 • Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.

Servis

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.


Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

 

Záruka se nevztahuje

 - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění)

 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením.

 Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

 

 

SOLNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci,  děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Před prvním použitím si přečtěte tento návod. Obsahuje důležité pokyny týkající se jeho používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Použití    Před použitím solné desky na grilu doporučujeme solnou desku nahřát v troubě nebo na plynovém sporáku. Desku nahřívejte cca 15 – 20 minut. Při ohřevu v troubě nastavte teplotu na maximum a ponechte desku ohřívat stanovenou dobu pro dosažení maximální teploty.

Upozornění  Zahřívejte solnou desku pomalu a pozvolna, aby nedošlo k jejímu prasknutí. Zvolna přidávejte teplotu až na optimální výši. Nepoužívejte solnou desku na přímém ohni. Deska je připravena ke grilování ve chvíli kdy se na ní rychle odpaří kapka vody. Na solné desce můžete běžným způsobem (jako na kamenné desce) grilovat maso, zeleninu apod. Desku před umístěním potraviny na její plochu, doporučujeme jemně potřít např. olejem nebo kouskem špeku, ale není to nutné. Solnou desku také můžete použít na servírování zeleninových salátů nebo sushi a to tak, že ji dáte předtím vychladit na cca hodinu do chladničky. Udrží tak Vaše pokrmy dlouho chladné.

Čištění a údržba Škrabkou odstraňte zbytky z grilování či pečení a poté ji otřete vlhkým hadříkem. Skladujte na suchém místě. Pro lepší manipulaci doporučujeme zakoupit kovový rámeček pro solnou desku.

Ochrana životního prostředí  Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

 - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění)

 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením.

 Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

 

Sůl místo pánve čili jak jsem testovala solnou desku

 O tom, že existuje taková zázračná věc, jsem se dozvěděla přibližně před půlrokem. Tento nevelký, ale poměrně těžký kus himalájské růžové soli se používá jako pánev, na které lze smažit bez oleje. Pochopitelně se mi ji zachtělo vyzkoušet. Teď povím, jak to dopadlo.

Dlouho jsem si desku prohlížela. Do rukou se mi dostala čtvercová deska o velikosti 20x20cm a o síle 2,5 cm. Přečetla jsem o ní všechno možné a dozvěděla jsem se, že se na ní dá smažit cokoliv, od zeleniny po steaky.

První etapa: zahřátí.

Vše začíná tím, že dáte solnou desku na jednu z plotýnek sporáku – nejlépe větší, aby se deska zahřála rovnoměrně -  a zapněte ji na teplotu 180-200°C. Mám elektrický sporák, takže jsem nastavila teplotu na 4. Všimněte si, že solnou desku musíte vždy dávat na studenou plotýnku.

Po pár minutách se z desky ozve mírné praskání. Poprvé mě to vyděsilo, zdálo se, že deska co nevidět praskne. Ve skutečnosti ten zvuk svědčí o tom, že se sůl zahřívá. Přibližně po 7-10 minutách je deska připravena k použití. Můžeme to zkontrolovat kápnutím na ni vody: pokud zasyčí, znamená to, že deska je zahřátá.

Druhá etapa: smažení

Osmažila jsem všechno nakrájené na menší kousky. Ryba a kuře byly hotové za pár vteřin, zůstaly šťavnaté a dobře se osolily, právě tak akorát.

Třetí etapa: čištění

Nejdříve musíme nechat solnou desku úplně ochladit, bude to trvat přibližně dvě hodiny.  Nejlépe ji nechte na té samé plotýnce.

Poté jsem dala desku vedle kuchyňského dřezu, namočila houbičku do vody a důkladně desku umyla. Nezbyly vůbec žádné stopy.

Plusy a mínusy solné desky

Zjevné mínusy jsem neobjevila. Proces přípravy pokrmů na solné desce více připomíná rituál a trvá poměrně dlouho. To přece není obyčejná pánev: zahřál, osmažil, umyl a to všechno během 10 minut. S deskou to bude chvíli trvat, vemte třeba dobu jejího ochlazování. Proto smažit na ní každý den nemohu a nechci, ostatně, to snad není ani potřeba. Ale při zvláštních příležitostech… Například když děláte o víkendu pokrmy z lososa. Nebo čekáte návštěvu kamarádů a chcete je něčím překvapit. Nebo se vydáváte na piknik – desku lze použít i na otevřeném ohni.

Teď o zjevných kladech. Za prvé nemusíte jídlo solit. Vstřebá totiž potřebné množství soli rovnou z desky, ale ne moc, přesně jak mi to chutná. Za druhé můžete smažit vůbec bez oleje. Za třetí solná deska skutečně šetří elektřinu. Stačí ji pořádně rozpálit a vypnout sporák – deska udržuje teplo po dlouhou dobu a umožňuje osmažit velké množství jídla. To je báječné!

Takže jaký názor jsem si nakonec o solné desce udělala. Věcička je to bezesporu zajímavá. Podle mě je to skvělý dárek pro muže, kteří rádi vaří a jedí maso/ryby/drůbež.

P.S. Růžovou sůl těží v Pákistánu, 200 km od Himalájí. Jedná se o obyčejnou sůl, která zbyla po vyschnutí moře a přirozenou cestou se smíchala s magmatem, čímž získala růžovou barvu a jedinečné složení. Himalájská sůl obsahuje 84 stopových prvků nezbytných pro lidský organismus.

 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...